Asociacija „Naujos meno formos“ (toliau – NMF) yra nesiekiantis pelno viešasis juridinis asmuo, kurio prioritetinė veikla – tarpdisciplinių menų inovacijos ir sklaida.

Asociacijos tikslas

Asociacijos „Naujos meno formos“ tikslas – skatinti skirtingų meno sričių kūrėjų bendradarbiavimą;

Uždaviniai:

  • Rengti kultūrinius renginius, suteikiant pirmenybę originalioms ir inovatyvioms meno išraiškos priemonėms;
  • Organizuoti kūrybines dirbtuves ir edukacines paskaitas;
  • Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio organizacijomis.